Wichita-Northwest

Wichita-Northwest

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 17
 • 18
 • 19
  3:30pm
  @West Acres Bowl
  3:30pm
  @West Acres Bowl
  5:30pm
  @Wichita-Northwest HS secondary gym
  6:00pm
  @Wichita-Northwest Main Gym
  7:15pm
  @Wichita-Northwest HS secondary gym
  7:15pm
  @Wichita-Northwest Main Gym
 • 20
 • 21
  TBD
  @Wichita-Heights High School
  Game time and brackets TBD
  TBD
  @Valley Center High School
  Valley Center January Jam Tournament - January 21-23
  5:00pm
  @Wichita-Heights swimming pool
 • 22
  TBD
  @Valley Center High School
 • 23
  TBD
  @Wichita-Heights High School
  Day 2 Game Times TBD
  TBD
  @Valley Center High School
  8:00am
  @Wichita-Heights Main Gym
  Wichita-Heights Main Gym

  Girls Tournament to run at the same time as Wrestling JV Boys Inv.
  8:00am
  @Wichita-Heights Main Gym
  Heights Main Gym

  Weigh-Ins: 6:00 AM
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6